Doelstellingen

  • Het stimuleren van cultuurbeleving bij verschillende doelgroepen, met name jong volwassenen en ‘young professionals’.
  • De interesse opwekken voor podiumkunsten in het algemeen en specifiek voor klassieke muziek.
  • Het verrichten van allerlei handelingen die gerelateerd zijn of in dienst zijn van de hierboven genoemde doelstellingen.
  • De Stichting wenst haar doelstelling te bereiken door middel van het organiseren van evenementen welke breed toegankelijk zijn.