Financiën

Stichting N.U.N.C. wil graag een gedegen en transparante financiële huishouding. Daarom laat de stichting graag haar financiën controleren en haar jaarrekening goedkeuren door erkende accountants en door de Raad van Toezicht. De relevante stukken worden op de website transparant en publiekelijk getoond. De jaarrekening van 2013 is goedgekeurd door de accountant en de Raad van Toezicht.

De jaarrekening van 2013. (PDF)