Inhoud en informatie

Stichting N.U.N.C. bestaat uit een driekoppig bestuur. Te weten voorzitter, secretaris en penningmeester. Werkzaamheden van de bestuurders van de stichting komen niet in aanmerking voor vergoeding. Noodzakelijke kosten die worden gemaakt ter uitvoering van de doelstellingen en instandhouding van de stichting worden wel betaald. Getracht wordt echter zo veel mogelijk van de noodzakelijkheden ten behoeve van de uitvoering van het beleid om niet te verkrijgen. Uitvoering van het beleid van de stichting is in handen van het gezamenlijke bestuur van de stichting. Daar waar nodig om uitvoering van het beleid efficiënt tot stand te laten komen zal uitvoering door het bestuur worden uitbesteed aan derden. De Raad van Toezicht zal er op toezien dat de uitvoering van het beleid zoals voorgesteld en vormgegeven door het bestuur in lijn is met het beleid dat door de stichting wordt voorgestaan.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling. (PDF)